Учебные материалы


Виконане індивідуальне завдання необхідно здати у роздрукованому виді на кафедру не пізніше 25 березня 2013 року!Карта сайта weddingpedia.ru

Додаток А

Титульний лист письмового звіту з виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра стратегії підприємств

Магістерська програма

«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗВІТ

Про виконання індивідуального завдання

З дисципліни

«СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ»

(на матеріалах _________________________________________)

(назва підприємства)

(прізвище, ім’я, по-батькові автора)

Викладачі-консультанти:

Гребешкова О.М., к.е.н., доцент ,

Махова Г.В., к.е.н., доцент,

Подано на кафедру: «______» _________________2013 р.

КИЇВ-2013

Додаток Б

ЗМІСТ

1.Характеристика досліджуваного підприємства……………………………………..

2.Стратегічні наміри досліджуваного підприємства ………

3.Ціннісна пропозиція підприємства…………………………….

4.Характеристика наявних бізнес-партнерів підприємства ………………………….

5.Стратегічний простір підприємства……………………………………

6.SWOT-аналіз партнерських відносин підприємства………………………………..

7.Виявлення потенційних стратегічних партнерів……………………….

Список використаних джерел……………………………………………………….

Додатки:

Баланс підприємства…………………………………………………………………

Звіт про фінансові результати………………………………………………………

Додаток В

ТАБЛИЦІ, ЩО НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА-БАЗИ ПРАКТИКИ

Таблиця 1

Загальна інформація про підприємство (організацію) - об’єкт дослідження (на момент проведення дослідження)

Ознаки Характеристика 1.1 Назва підприємства 1.2 Місце знаходження (юридична адреса) 1.3 Дата створення 1.4 Форма власності 1.5 Організаційно-правова форма 1.6 Основна сфера діяльності 1.7 Величина активів, тис. грн. 1.7.1 у т.ч. частка необоротних активів (%) 1.7.2 частка оборотних активів (%) 1.8 Чисельність персоналу 1.9 Тип організаційної структури (лінійно-функціональна, функціональна, матрична, проектна, процесна) 1.10 Місія підприємства (вказати за умови їх формальної наявності в документації підприємства)* 1.11 Стратегічні цілі підприємства (вказати за умови їх формальної наявності в документації)

Таблиця 2

Ціннісні орієнтації основних стейкхолдерів підприємства

Групи стейкхолдерів* Ціннісні орієнтації фундаментальні економічні політичні соціальні естетичні етичні Власники Керівництво підприємства Співробітники Споживачі Ділові партнери (постачальники, непрямі конкуренти та ін.) Місцева громада Суспільство взагалі (держава)

*Примітка. Склад стейкхолдерів може уточнюватись в залежності від специфіки досліджуваного підприємства.

Таблиця 3edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная