Учитель. 12 квітня 1961 р
Учебные материалы


Учитель. 12 квітня 1961 рКарта сайта pkeeper6.ru
СЦЕНАРІЙ ЗАХОДУ

СЛАЙД 1.


СЛАЙД 2 (ВІДЕО)


Учитель

. 12 квітня 1961 р. стартував пер­ший у світі космічний корабель «Восток», що йо­го пілотувала перша людина-космонавт — Юрій Олексійович Гагарін. Генеральним конструктором корабля був Сергій Павлович Корольов. (СЛАЙД 3)
Ця подія схвилювала весь світ. Усі з нетерпін­ням чекали на повернення Ю. Гагаріна з космосу. І лише після завершення 108-хвилинного тріум­фального польоту та успішного приземлення лю­ди всієї планети урочисто аплодували першому польоту людини в космос. Цій події й присвячу­ється наша інформаційна лінійка.

Учитель

. На питання, чому здійснити пер­ший політ у космос довірили саме Ю. Гагаріну, один із керівників польоту першого загону космо­навтів відповів так: «Були прийняті до уваги такі незаперечні гагарінські переваги, як патріотизм, безмежна віра в успіх польоту, відмінне здоров'я, невичерпний ентузіазм, гнучкість розуму й до­питливість, сміливість і рішучість, акуратність, працелюбність, витримка, простота, скромність, велика людська теплота й увага до людей з ото­чення».
СЛАЙД 4

Учитель.

Відлік космічної ери почина­ється 4 жовтня 1957 р., коли стартував перший у світі штучний супутник землі (ШСЗ). Він являв собою кулю діаметром 58 см і масою 83,6 кг; був оснащений чотирма антенами для передавання сигналів радіопередавачів, що працювали від ба­тарейок. На 315-й секунді після старту ШСЗ відді­лився від другого ступеня ракети-носія, і відразу ж його позивні почув увесь світ. Супутник пере­бував на орбіті 92 доби, зробивши 1440 обертів навколо Землі, а його радіопередавачі працювали протягом двох тижнів після старту. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто зробив неоціненний вне­сок у розвиток сучасної космонавтики — україн­ських науковців, конструкторів, винахідників, космонавтів.
СЛАЙД 5

Учитель

.4 січня 1959 р. у СРСР було здій­снено запуск першого штучного супутника Сонця «Місяць-1», а 14 вересня радянський космічний корабель досяг Місяця і зробив фотографії його зворотного боку.

  1. - й учень

    .

Небо усыпано звездами,
Россыпью синего жара, Небо для крыльев создано,
Для вечной тоски Икара. Серебряной плазмы свечение,
Магнитных бурь круговерть...
В радостном, дерзком влечении Мне бы туда улететь!
Тайны великой коснуться, Дрожь ощутив в крыле. Вечность постичь — и вернуться,
Чтоб умереть на Земле.
СЛАЙД 6

Учитель

. Всесвітньо відомим М. Кибальчич став завдя­ки тому, що, перебуваючи у в'язниці, за кілька днів до страти розробив проект реактивного лі­тального апарата, призначеного для польоту лю­дини. До сьогодні збереглося таке його свідчення: «Перебуваючи в ув'язненні, за кілька днів до своєї смерті пишу цей проект. Я вірю в здійсненність своєї ідеї. І ця віра підтримує мене в моєму жахли­вому становищі. Якщо ж моя ідея після ретельно­го вивчення вченими, спеціалістами буде визнана правильною, то я буду щасливий тим, що зроблю величезну послугу Батьківщині і людству, і тоді я спокійно зустріну смерть, знаючи, що моя ідея не загине разом зі мною, а існуватиме серед люд­ства, для якого я готовий був пожертвувати своїм життям. Тому я благаю тих учених, які розгляда­тимуть мій проект, поставитися до нього якомога серйозніше і сумлінніше і дати мені на нього від­повідь якомога швидше...»
М. Кибальчич очікував рішення вчених. Він не знав, що його конверт розпечатають лише че­рез 37 років, що тільки 1918 р. науковці дізнають­ся про його винахід.
СЛАЙД 7

Учитель

. Людина завжди мріяла про по­льоти. Що тягнуло її в незнану далечінь? Перш за все — бажання досягнути невідомого й фантастич­ного. Геніальний російський учений, один із пер­ших авторів космічних проектів К. Е. Ціолковський писав: «Людство не залишиться вічно на Землі. І, женучись за простором і часом, спочатку несмі­ливо проникне за межі атмосфери, а потім завоює весь навколосонячний простір».

1 учень:

Облетіла світ новина:
Є держава У країна
І держава ця фактично
З дня народження – космічна,
Бо давно вже стало звичним:
Серію ракет космічних
Виробляють в Україні
Донедавна і понині.
А начиння електронне
Для космічних кораблів,
Для ракет багатотонних –
Це від харківських майстрів.
І в Одесі не рачкують,
Теж для космосу працюють,
Фали йдуть зі «Сталь канату»,
А для їжі концентрати.
Головним же вкладом буде,
Є та й буде – це вже люди.
Кондратюк наш знаменитий,
В космос він проклав орбіти
СЛАЙД 8

Учитель

. Серед першопрохідців космо­навтики гідне місце посідає й інший наш зем­ляк — Юрій Кондратюк. Кількість і вагомість його наукових ідей не менша, ніж в уславлених зару­біжних учених. Досить сказати, що вже в 19 років Ю. Кондратюк розробив проект освоєння Соняч­ної системи. То була не наївна юнацька фантазія, а ґрунтовна наукова праця, основні положення якої витримали випробування часом.
СЛАЙД 9

Учитель

.Генеральний конструктор, іні­ціатор і творець перших у світі космічних ракет і кораблів Сергій Корольов народився в Житомирі. Його мати Марія Москаленко походить із давнього роду ніжинських козаків. Безумовно, що родовід, дитинство та юність не могли не вплинути на фор­мування майбутнього головного конструктора.
СЛАЙД 10

Учитель.

Валентин Глушко (1908-1989) — друга після С. Корольова постать у космонав­тиці — народився в Одесі. Він почав цікавитися космонавтикою зі шкільних років і присвятив їй усе життя. Конструктор першого у світі електро­термічного двигуна. Під його керівництвом було створено реактивні двигуни, які працюють на різ­них ракетах-носіях — від першого супутника Зем­лі до сучасних потужних ракет.
СЛАЙД 11

Учитель.

Павло Попович — перший укра­їнський космонавт — двічі побував у космосі і входить до перших десяти космонавтів (космо­навт № 4 в Радянському Союзі і № 8 у світі). На­родився 1930 р. у м. Узині поблизу Білої Церкви. Нині живе в Москві.
П. Попович, як і більшість українців, закоха­ний у пісню. Він гарно співав, а ще писав вірші. Ось його рядки:

^ 3-й учень:


Чув не раз я про любов до моря
І до неба в серці ніс любов.
Під високим голубим простором
Безліч кілометрів сам пройшов.
Я іду, Галактико! Завія
На шляху не спинить мій приліт.
Зрозумійте, зорі, син Землі я,
Це від неї вам несу привіт! А якщо ж десь в зоряному небі
Під сліпим дощем я упаду,—
Земле, буду линути до тебе —
І в тобі продовження знайду.
Чи золою в степ, металом в гори.
Чи дощем над дорогим Дніпром,—
Поверни життя мені в просторах,
Щоб зійшов я золотим зерном.
СЛАЙД 12

Учитель.

Побували в космічних польотах й такі українські космонавти, як А.В. Філіпченко, Ю.В. Романенко, В.П. Савіних, О.Ю. Атьков.
СЛАЙД 13

Учитель

. Перший космонавт незалеж­ної України Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 р. у Чернігівській області. Чернігівське учи­лище льотчиків, аеродроми Чернігова і Сум — ось початок його шляху як пілота. А 1971 р. після складного конкурсного відбору він потра­пив до загону радянських космонавтів. У червні 1995 р. узяв участь у конкурсі-відборі на спільний українсько-американський політ і, як бачимо, пе­реміг, подолавши всі труднощі підготовки космо­навтів у Х'юстонському центрі.
Факт участі українського космонавта в польоті на кораблі «Колумбія» свідчить про те, що Украї­на є космічною державою.
СЛАЙД 14

Учитель.

Українські підприємства:«Кому­нар», «Арсенал»,«Моноліт», Євпаторійський кос­мічний центр,— брали участь у підготовці запуску першого штучного супутника Землі. З 60-х років XX ст. розпочалися розробка та виробництво сис­тем керування, бортової автоматики та інших при­ладів для космічних об'єктів і комплексів. Зараз найбільше підприємство космічної галузі розта­шоване в Дніпропетровську. Ще 1951 р. за рішен­ням уряду СРСР споруджуваний у Дніпропетровську­ великий автомобільний завод було перетво­рено на завод із виробництва балістичних ракет.
СЛАЙД 15
1954 року на території заводу було створено Осо­бливе конструкторське бюро — КБ «Південне», яке очолив надзвичайно талановитий організатор і науковець — Михайло Кузьмич Янгель. Відто­ді ВО «Південмаш» і КБ «Південне» визначають світовий рівень багатьох напрямків і досягнень у ракетно-космічній науці й техніці. Конструкто­ри КБ «Південне» розробили 67 типів космічних апаратів і 12 космічних комплексів, спільно з ВО «Південмаш» виготовили й вивели на орбіту по­над 400 космічних апаратів.
СЛАЙД 16
1995 року КБ «Південне» і ВО «Південмаш» разом із колегами з Росії, Норвегії, США поча­ли реалізацію унікального проекту «Морський старт» зі створення ракетно-космічного комп­лексу з однойменною назвою. Як ракету-носій у комплексі було використано українську ракету «Зеніт». Із 25 супутників міжнародної космічної програми «Інтеркосмос» 22 розроблено саме в КБ «Південне». З ініціативи КБ «Південне» в Україні почав розвиватися новий напрямок — ство­рення обладнання для дистанційного зондування й дослідження Світового океану з космосу. Нині апарати типу «Океан» уведено в постійну експлуа­тацію з перспективою поширення їхніх функцій на дослідження природних ресурсів Землі.
Отже, космічні дослідження й освоєння кос­мічного простору в Україні — один із найважли­віших проявів сучасної науково-технічної рево­люції, одне з найвагоміших досягнень людського генія. XX ст. назавжди ввійде в історію людства як століття виходу людини в космічний простір. А XXI ст. принесе надзвичайні результати в осво­єнні космосу. І Україна відіграватиме в цьому ва­гому роль, оскільки дослідження в галузі космо­навтики на наших підприємствах тривають.

4й учень.


Помчать нас ракети в космічні світи,
До подвигів серце лиш прагне.
Хто хоче крилатую мрію знайти,
Той цілі своєї досягне.
Прокладемо шлях до космічних висот,
Щоб з Марсу ракети злітали.
Можливо і там проживає народ,
Якого ми досі не знали.

ПОКАЗ ВІДЕО.


ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.
edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная