Учебные материалы


Практичне заняття № 5Карта сайта pkeeper4.ru

Мета заняття: вивчити операції, що складають інтервали попутного прямування, а також навчитися визначати ці інтервали.

5.1. Загальні положення

Інтервалом попутного прямування називається найменший проміжок часу між прибуттям на станцію одного поїзда і відправленням на той самий перегін попутного поїзда з попередньої станції.

Інтервал залежить від умов пропускання попутних поїздів через станції, що обмежують даний перегін. При цьому можливі чотири варіанти (рис. 5.1, а – г).

Рисунок 5.1 – Варіанти схем пропускання попутних поїздів

Для варіантів а) і в) розрахункова схема інтервалу показана на рис. 5.2.

Інтервал за цими схемами, хв.:

(5.1)

де - контроль прибуття поїзда на станцію А, хв.;

- час на зв’язок (переговори) між станціями з питання руху поїздів, хв.;

- час на відкриття вихідного сигналу на станції Б (маршрут відправлення поїзда №2304 планується завчасно);

- час проходження поїздом розрахункової відстані , хв.

Рисунок 5.2 – Розрахункова схема інтервалу по варіантам а) і в).

Для варіантів б) і г) (рис. 5.1) розрахункова схема інтервалу показана на рис. 5.3. Інтервал за цими схемами, хв.:

(5.2)

де - час на сприйняття машиністом сигналу (або перевірка дозволу) та зрушення поїзду з місця.

Рисунок 5.3 – Розрахункова схема інтервалу по варіантам б) і г).

5.2 Підготовка до виконання завдання

1. Вивчити методичні вказівки до заняття (розд. 5.2).

2. Підготувати форми технологічних графіків для розрахунку інтервалів (табл. 5.1 і 5.2).

Таблиця 5.1 – Технологічний графік станційного інтервалу попутного слідування по варіантам а) і в).

Таблиця 5.2 – Технологічний графік станційного інтервалу попутного слідування по варіантам б) і г).

5.3 Вихідні дані

Норми часу, хв., на виконання операцій узяти в табл. 4.5. Розрахункову відстань в табл. 4.6.

5.4 Порядок виконання

1. Нормуються операції, які складають станційні інтервали.

2. В технологічних графіках (табл. 5.1 і 5.2) проставляються норми часу на виконання операцій.

3. Визначаються станційні інтервали за формулами (5.1) і (5.2) і технологічними графіками (табл. 5.1 і 5.2).

5.5 Контрольні питання

1. Що називається інтервалом попутного слідування поїздів?

2. З яких операцій складається інтервал попутного слідування при беззупинковому пропусканні поїздів?

3. З яких операцій складається інтервал попутного слідування при відправці другого поїзда після стоянки?

4. У чому полягає контроль прибуття поїзда?

5. При яких устаткуваннях лінії використовується інтервал попутного прямування?edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная