Облік запасних частин
Учебные материалы


Облік запасних частинКарта сайта proyarn.ru

На субрахунку 238 «Запчастини до транспортних засобів, машин і обладнання», обліковуються запчастини які призначені для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчис- лювальних та інше), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) незалежно від їх вартості.

Запчастини обліковуються в складі за їх назвами та кількістю за номенклатурними номерами. Для складського обліку найчастіше ви- користовують картки складського обліку. Видаються для виробни-


чих потреб на підставі накладних (вимог), лімітно-забірних карток, Відомості дефектів. Списуються на підставі Акта на списання мате- ріалів (ф. З-2).

Окремою групою запасних частин є шини. Відпуск шин зі складу оформляється накладною ф. З-3. Водій, будучи матеріально-відпові- дальною особою, розписується в отриманні шин та встановлює їх на автомобіль при цьому складається Акт на установку шин.

При установці шини її вартість відразу списується на фактичні витрати і одночасно складається «Картка обліку пробігу автомобіль- ної шини» при цьому складається запис: Дт 801, 802, 811–813 Кт 238.

Надалі шини обліковуються в підзвітній сумі водія в оперативно- му обліку на підставі «Картки обліку пробігу автомобільної шини».

Шини списуються з обліку згідно з нормами експлуатаційного пробігу шин і порядком їх коригування залежно від умов експлуата- ції. Ці норми встановлені наказом Міністерства транспорту України

№ 420 від 08.12.1997 року «Норми експлуатаційного пробігу авто- мобільних шин» і є обов’язкові для всіх підприємств та установ, що мають автотранспорт, незалежно від форм власності.

Ведення обліку фактичного пробігу шин здійснюється в «Картці обліку пробігу автомобільної шини».

До карток вноситься наступна інформація про шини:

– дата введення шини в експлуатацію;

– державний номер;

– марка автомобіля, на який шини встановлені;

– вісь, з якого боку та коли встановлена шина;

– показники спідометра на момент установки;

– пробіг шини на момент заміни;

– сумарний пробіг.

Якщо нормативна величина зносу шини досягнута її можна спи- сати.

При достроковому зносу шини треба встановити його причини. Їх може бути декілька: неправильна експлуатація, поганий стан доріг, низька якість шин з вини виробника тощо.

У разі повного зносу шини, що були раніше встановлені на авто- мобіль і знаходилися в підзвітній сумі у водія, вони списуються на підставі Акта на списання ф. З-2, що підтверджується висновком ко- місії.


При заміні літнього комплекту на зимовий і навпаки, шини при- буткуються на склад на підставі накладної ф. З-3. На складі облік шин, що були в експлуатації, ведеться окремо від нових матеріально- відповідальною особою тільки в кількісному вираженні.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная