Учебные материалы


Інгібуючі глинисті суспензії застосовують для розбурювання потенційно нестійких глин, сильно набухаючих у воді і легко диспе­ргуючих глинистих сланців.Карта сайта nelobi2017.ru

► Глинисті розчини володіють такими позитивними якостями:

• утримують шлам у змуленому стані при припиненні циркуляції;

• глинизують стінки свердловини, в результаті чого зменшує­ться фільтрація дисперсійного середовища або самого розчину в про­никні пласти;

• забезпечують вищу якість розкриття продуктивних пластів порівняно з водою;

• дозволяють достатньо оперативно регулювати гідростатич­ний тиск у свердловині завдяки зміні густини розчину;

• часто дозволяють попередити поглинання, знизити його ін­тенсивність або ліквідувати зовсім;

• сприяють якісному проведенню комплексу геофізичних до­сліджень;

• є можливість приготування розчину самозамісом у процесі буріння за сприятливих умов.

► Недоліки глинистих розчинів:

• велика імовірність затягувань і прихватів бурильної колони і приладів у свердловині внаслідок утворення фільтраційної кірки (іноді товстої і липкої);

• проникнення глинистих частинок і фільтрату в продуктивний пласт і зниження його проникності;

• значна густина і в'язкість обумовлюють вищі гідравлічні опори в циркуляційній системі, ніж при промиванні водою і поси­люють прояви диференціального тиску;

• великі затрати хімічних реагентів, часу та засобів на приготу­вання розчинів;

• нижчі буримість гірських порід і показники буріння порівня­но із застосуванням для промивання води;

• потреба в спеціальних, очисних спорудах для очищення і де­газації розчину;

• підвищена схильність до спінювання;

• імовірність погіршення якості цементування при утворенні товстої і дірчастої глинистої кірки на стінках свердловини.

Бурові розчини з малим вмістом твердої фази (малоглинисті).

Застосування глинистих розчинів:

• при бурінні в інтервалах, складених достатньо стійкими малопроникними породами;edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная